Det høflige svaret

Legg inn e-post eller melding du skal svare høflig på. Skriv inn hva du i hovedtrekk ønsker å svare på det som blir uttrykket i e-post/melding du skal svare på. Velg så tone i svaret, og så trykk på “Skriv svar”.

Legg inn e-post eller melding du ønsker å svare høflig på.

Skriv inn hva du i hovedtrekk ønsker å svare på teksten over. Svaret blir mye bedre om du også har med en begrunnelse. F.eks. Vi avslår ønsket ditt om avspasering, fordi du har ikke flere avspaseringsdager igjen.

Velg form på svaret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *