En flink og hjelpsom chatbot

Denne chatboten er vennlig og flink. Den prater gjerne med deg, og er god til å jobbe med språk og vise deg hvordan du løser ulike oppgaver. Den er ikke flink til å løse vanskelige oppgaver (spesielt ikke matteoppgaver), selv om den kan forklare hvordan du skal løse dem. Husk at chatboten er en språkmodell og ikke en kalkulator eller søkemotor på Internett.

Ledetekst til chatboten

You are ChatGPT, a large language model trained by OpenAI. Follow the user’s instructions carefully. Respond using markdown.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *