GDPR – Hvorfor er det greit å bruke denne tjenesten?

[navnet på nettsiden din] er en tjeneste som ikke bruker eller lagrer noen personopplysninger. Det høres kanskje rart ut med tanke på hva vi leser om AI og personvern i nyhetene. I dette dokumentet skal vi forklare hvordan vi har løst dette i denne tjenesten fra [din organisasjon].

Lærere og elever må logge på via FEIDE for å få tilgang til sidene med chabotene. Dette er bare en barriere for hindre at andre enn lærere og elever i [din organisasjon] skal kunne bruke tjenesten, siden vi må betale etter hvor mye den blir brukt. Det er ingen kobling mellom brukeren som er logget på og det som skrives inn i chatbotene. Nettsiden ai.randabergskolen.no er drevet på en tjener [din organisasjon] eier, og den lagrer ingenting av det en bruker legger inn eller får til svar i chatbotene.

Det er heller ingen kobling mellom en bruker og det som sendes inn til Azure OpenAI. Azure OpenAI er Microsoft sin utgave av OpenAI sine ulike språkmodeller. Det eneste Azure OpenAI vet er at teksten som den skal jobbe med kommer fra organisasjonen [din organisasjon]. Den vet ingenting om brukeren som har skrevet ledeteksten den skal jobbe med. Det blir ikke overført IP-adresse, brukernavn, informasjonskapsler (cookies) eller noe annet som kan identifisere brukeren som legger inn ledeteksten i chatboten.

Vanligvis er fritekstfelt knyttet til en identitet, som gjør alt som står i fritekstfeltet til personopplysninger. Dette er ikke tilfelle i denne tjenesten. Azure OpenAI har ingen mulighet til å finne ut hvem som har sendt inn en ledetekst og derfor ingen mulighet til å vurdere om innholdet i ledeteksten er en reell opplysning eller fiksjon, eller knytte det til en bestemt person. Innholdet i ledeteksten er derfor anonymisert.

Den utgaven av Azure OpenAI sin AI vi bruker på [ditt nettsted] er ikke den som er tilgjengelig for alle på https://chat.openai.com. Vi har en avtale med Azure OpenAI hvor vi bruker det som heter et API (Application Programming Interface). En API lager en kobling mellom tjeneren til [din organisasjon] og tjenesten gpt-3.5-turbo hos Azure OpenAI. Da gjelder andre regler enn for den tjenesten alle kan bruke hos OpenAI.

Alt dette er beskrevet på sidene til Azure OpenAI. Det står det tydelig at ingenting av det vi sender til Azure OpenAI-APIen blir brukt av dem til annet enn å gi brukeren et svar fra AIen.

Vår vurdering er at tjenesten ikke behandler personopplysninger av følgende årsaker:

  • All behandling av ledetekster/fritekstfelt er helt anonymisert.
  • Det lagres ingen opplysninger om ledetekst, svar eller logger på webtjeneren i [din organisasjon].
  • Ledetekster inneholder bare ustrukturert informasjon, og ikke personopplysninger, siden det ikke er noen mulighet til å koble dem til bekreftede opplysninger eller identiteter.
  • Azure OpenAI bruker ikke ledetekster til å trene AI-modellene eller forbedre tjenesten de leverer.
  • Azure OpenAI bevarer ledetekster hos seg i opp til 30 dager, med den hensikt og begrunnelse å hindre misbruk av tjenesten. Dette er et legitimt behov for Azure OpenAI og ingen utfordring siden ledetekstene er reelt anonyme og derfor ikke inneholder personopplysninger.
  • Webtjenesten ai.randabergskolen.no til [din organisasjon] er foreløpig den tryggeste og minst invasive løsningen for tilgang til språkmodeller med henblikk på personopplysninger, og den er i tillegg godt tilpasset bruk i undervisning.

PS! Om du ønsker å lese en mer utdypende vurdering av tjenesten kan du lese denne teksten – men gjør den til din egen som stemmer med slik dere gjør det!