Hvorfor gjør vi dette?

I en stadig mer digitalisert verden er det viktig at vi som jobber i skolen utnytter og tilpasser oss teknologiske fremskritt, for å forbedre mulighetene i læringsarbeidet både for elever og lærere. Kunstig intelligens i form av en stor språkmodell er et verktøy som kan hjelpe både lærere og elever på ulike måter. Her er noen av grunnene til at vi lærere og elever i {organisasjonen} tilgang til en stor språkmodell.

En ressurs for både elever og lærere

En språkmodell kan være en digital assistent i arbeidet på skolen, både for læreren og eleven. Det er riktig at en språkmodeller av og til kan skrive ting som ikke stemmer med virkeligheten, men den har gode allmennkunnskaper og er tilgjengelig 24/7 som en nyttig ressurs når det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Dessuten er den flink med alt som har med språk å gjøre.

Et utjevnende verktøy

Det er ikke alle elever som har tilgang til like mye hjelp til skolearbeid hjemme som andre elever. På skolen skjer det også at elever blir sittende for seg selv og vente på hjelp. Dette kan en språkmodell hjelpe til med. Den er ikke like bra som en velutdannet og trygg lærer, men den kan likevel være til god hjelp i mange situasjoner.

Bedre tilpasset læring

En språkmodell svarer så godt den kan på spørsmål og oppdrag den får av brukeren, og ut fra hva brukeren sier at den selv trenger. Dette gir muligheter for elevene til å få svar tilpasset akkurat det de lurer på og med utgangspunkt i hva de forstår. En språkmodell mener ikke noe om spørsmål og tekster er dumme eller ikke, og svarer alltid oppmuntrende og imøtekommende. Den kan også kan raskt forenkle tekster, finne ut hva som er viktig i en lang tekst, oversette til andre språk og forklare tekster på andre måter.

Den hjelper også dyslektikere til å skrive gode tekster uten skrivefeil og med godt språk.

Samarbeid og interaksjon

En språkmodell kan brukes som et samarbeidsverktøy, der elever og lærere kan diskutere ideer og løse problemer sammen med chatboten. Dette kan gi dypere forståelse av fagstoff og utvikle kritisk tenkning og problemløsningsevner.

Demokrati og medvirkning

Elever (og lærere) får hjelp til å uttrykke meninger og til å fremme disse i aktuelle situasjoner og ulike former. Språkmodellen gir elever råd og hjelp til hvordan de skal få fremmet sine egne meninger og bli hørt på en god måte i ulike situasjoner. Dette kan være alt fra konkrete råd om hvordan du kan bli hørt, hvordan du kan undersøke hva andre mener og til å få skrevet ferdige brev til politikere om det som opptar deg. Språkmodellen kan hjelpe elever og lærere til å bli hørt og forstått.

Interesse, engasjement og motivasjon

En språkmodell kan også fungere som en kilde til inspirasjon og engasjement for elever og lærere. Ved å utforske ulike måter å bruke teknologien på, kan de oppdage nye måter å lære, undervise og samarbeide på.

Tilpasning til den digitale verden

Når vi tilbyr ulike varianter av språkmodellen til lærere og elever gir vi dem mulighet til å bli kjent med og utnytte den nyeste teknologien på en trygg og kontrollert måte. Dette forbereder dem på en hverdag der kunnskap om digitale verktøy og evnen til å forstå ny teknologi er avgjørende.

Tidsbesparelse for lærere

En språkmodell kan lette arbeidsbyrden for lærere ved å hjelpe dem med administrative oppgaver, korrekturlesning, underveisvurdering og å forbrede undervisningsmateriell. Dette gir lærere mer tid til å fokusere på elevenes individuelle behov og læring.

En trygg måte å bruke AI på

Det er et vell av ulike AI-tjenester tilgjengelig på Internett, og de fleste tjenester er bak både pålogging og betaling. Lærere og elever har behov for tilgang til en AI hvor de slipper å betale for tilgangen, verken med penger eller opplysninger. Dette har vi ordnet gjennom denne løsningen som er satt opp for {organisasjonen}.